Is BNI een bedrijf of een club?

Om tevens de grootste misvatting bij nieuwe leden uit de weg te ruimen: BNI chapters worden beheerd als bedrijven, ze zijn in geen geval een club. Het gaat bij BNI niet alleen over netwerken. BNI biedt een veelomvattend programma voor marketing en PR-ontwikkeling. Het gaat om professionaliteit, verantwoordelijkheid, discipline en structuur, leiderschap, doelstellingen, beleidsregels en richtlijnen.

En toch is het leuk!

Wat kost het om lid te worden van BNI?

De kosten zijn een € 970,– per jaar. Het inschrijfgeld bedraagt € 150,–. En per week wordt er een bijdrage gevraagd voor de locatiehuur en het ontbijt. Dit is voor BNI Wauw! € 20,– per week.

Is het verplicht om de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen?

a. Het BNI lidmaatschap heeft immers alleen zin als je je actief inzet. Om deze reden heeft ieder lid een vervanger aangesteld. Deze vervanger mag maximaal zes maal per jaar optreden in dezelfde chapter.
Als je vaker dan drie keer afwezig bent, binnen een periode van zes maanden, dan kan BNI jouw categorie openstellen voor een andere vertegenwoordiger van jouw beroepsgroep.

Waarom zijn er elke week weer 1-minuut presentaties?

Elke week bereiden alle leden een presentatie voor van 60 seconden. Deze presentatie is uitsluitend bedoeld om de mede-leden goede handvatten te geven om aanbevelingen te vinden.
Bijkomend voordeel: het is een uitstekende manier om je presentatievaardigheden te verbeteren.