BNI (Business Network International) is een commerciële en professionele netwerkorganisatie. Lokale zakenmensen verenigen zich in chapters (afdelingen) die wekelijks bijeenkomen. Het doel is helder en eenduidig: het genereren van meer omzet voor elkaar. Ofwel: een uiterst efficiënte vorm van mond-tot-mond reclame.

Wereldwijd actief

Er zijn momenteel meer dan 6.271 BNI chapters. In 2012 hebben BNI-leden elkaar meer dan 7,1 miljoen aanbevelingen gegeven die gezamenlijk tot meer dan € 2,9 miljard aan omzet hebben geleid.

Hoewel BNI 25 jaar geleden werd opgericht, breidt de organisatie zich elke dag verder uit. In elk werelddeel, vrijwel elk land en elke regio is BNI vertegenwoordigd in een of meer chapters. Laat je overdonderen door de omvang van BNI wereldwijd en sluit je aan.

Wil je ook lid worden?

Bijna ieder type ondernemer kan profiteren van het lidmaatschap van BNI. Zaak is dat je aansluiting zoekt bij een chapter in jouw omgeving. Informeer naar de samenstelling van de groep en kijk of je daar, met je eigen specialisme, een unieke positie kunt innemen. Zie hiervoor het overzicht van chapters of zoek hierover contact met het BNI hoofdkantoor in Nederland.

Werkwijze: geven loont

Angst voor concurrentie is ongegrond: bij een chapter kan zich per beroepsgroep slechts één persoon aansluiten. Chapter-leden dragen een kaartjeshouder bij zich, met daarin visitekaartjes van de andere leden. Wanneer ze tijdens een ontmoeting, met wie dan ook, de behoefte opmerken waarin een lid van de chapter kan voorzien, dan kunnen ze een aanbeveling doen om in die behoefte te vervullen.

Elk chapter komt wekelijks bijeen. Korte presentaties zorgen ervoor dat de leden elkaars expertise steeds beter kunnen inschatten. In feite zijn de mede-leden continu aan het werk om je bij anderen aan te bevelen, zonder dat je daar salaris of provisie voor betaalt.